DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Aklınızı Hafife Aldırtmayın

Aklınızı Hafife Aldırtmayın

Sevgili Okurlarım,Geçtiğimiz hafta başlangıcını yaptığımız sorgulamamıza istinaden kafalarda olan önemli soruları sıralayıvermiştik. Bu hafta, bu soruların cevaplarını, direkt olarak cevabın da sorunun da tek sahibi olanın kaleminden “oku”yacağız. O’nun emirlerinden birini daha yerine getirerek; “Umulur ki, aklınızı çalıştırırsınız” uyarısına muhataplığımızı ilan edeceğiz. Sahip olduğumuz en değerli uzvumuz olan aklımızı işleteceğiz.Hiç vakit kaybetmeden ve boş lakırdıya

Sevgili Okurlarım,Geçtiğimiz hafta başlangıcını yaptığımız sorgulamamıza istinaden kafalarda olan önemli soruları sıralayıvermiştik. Bu hafta, bu soruların cevaplarını, direkt olarak cevabın da sorunun da tek sahibi olanın kaleminden “oku”yacağız. O’nun emirlerinden birini daha yerine getirerek; “Umulur ki, aklınızı çalıştırırsınız” uyarısına muhataplığımızı ilan edeceğiz. Sahip olduğumuz en değerli uzvumuz olan aklımızı işleteceğiz.Hiç vakit kaybetmeden ve boş lakırdıya mahal vermeden, geçtiğimiz hafta, gönüllerden bir çırpıda çıkan bahane doğurucu sorularımıza verilen ilahi, bir o kadar da nihai yanıtlara geçelim.Öncelikle, “Kur’an” denildiğinde öne sürülen önyargılarla soruları soracak, Allah’ın bizzat kendisi tarafından yanıtları peşinden ekleyeceğim. İşin kaynağına inmek isteyenler için Yüce Bilgi Kitabı kütüphanelerimizde, duvarlarımızda ya da akıllı telefonlarımızda kapaklarının açılmalarını beklemektedir.Hadi açın kapakları ve başlayalım.Soru:Kur’an-ı Kerim’de; “her şey yazmaz, açıklama yoktur, detay yoktur, eksiklikler vardır, tek başına yetmez, yazılanları herkes anlayamaz, yazanlar anlaşılmaz, anlamsız şeyler var mı?Allah’ın Cevabı:16- Nahl Suresi / 89. Ayet“O gün her ümmetten bir kişiyi onlara şahit tutarız. Seni de ümmetine şahit getiririz. Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kuran’ı indirdik.”16- Nahl Suresi / 44. Ayet“Doğrusu senden önce de kendilerine kitablar ve belgelerle vahyettiğimiz bir takım adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız kitablılara sorun. Sana da, insanlara gönderileni açıklayasın diye Kuran’ı indirdik. Belki düşünürler.”6- En’am Suresi / 38. Ayet“Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi birer toplulukturlar. Kitap’da Biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık; onlar sonra Rablerine toplanacaklardır.”6- En’am Suresi / 114. Ayet“Allah size Kitap’ı açık açık indirmişken O’ndan başka bir hakem mi isteyeyim? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun gerçekten Rableri katından indirilmiş olduğunu bilirler. Öyleyse, sen şüpheye düşenlerden olma!”18- Kehf Suresi / 54. Ayet“And olsun ki, Biz bu Kuran’da insanlara türlü türlü misali gösterip açıkladık. İnsanın en çok yaptığı iş tartışmadır.”17- İsrâ Suresi / 89. Ayet“And olsun ki, biz Kuran’da insanlara türlü türlü misal gösterip açıkladık. Öyleyken insanların çoğu nankör olmakta direndiler.”39- Zümer Suresi / 27. Ayet“Biz bu Kuran’da insanlara her türlü misali, belki öğüt alırlar diye, and olsun ki verdik.”24- Nur Suresi / 46. Ayet“And olsun ki, açıklayıcı ayetler indirmişizdir. Allah dilediğini doğru yola eriştirir.”2- Bakara Suresi / 159. Ayet“İndirdiğimiz belgeleri ve doğru yolu Kitab’da insanlara açıkladıktan sonra, gizleyen kimseler var ya, onlara hem Allah lanet eder, hem lanetçiler lanet eder, ancak tevbe edenler, ıslah olanlar ve gerçeği ortaya koyanlar müstesna; işte onların tevbesini kabul ederim. Ben, tevbeleri daima kabul ve merhamet edenim.”Soru:Allah, Mahşer sorgusunda (Mahkeme-i Kûbra), hangi Kitap’tan soracak? (Hadis, Fıkıh, Siyer, Risale, Mektubat, Menakıb, Kêlam, Dua ve Zikir, Benim Namaz Hocam, Hiç biri?)Allah’ın Cevabı:43- Zûhruf Suresi / 43. Ayet“Doğrusu bu Kuran sana ve ümmetine bir öğüttür, ondan sorumlu tutulacaksınız.”Soru:Kur’an-ı Kerim “ölülere mi”, “dirilere mi” okunur?Allah’ın Cevabı:36- Yasin Suresi / 70. Ayet“Diri olan kimseyi uyarsın ve verilen söz de inkarcıların aleyhine çıksın.”Soru:Kur’an-ı Kerim de “namaz” “rûku” “secde” “kıyam” “kıraat” “oturuş” “dua” “vakit” yazar mı? Anlatılmaz mı? Detayları yazmaz mı?Allah’ın Cevabı:22- Hac Suresi / 77. Ayet“Ey inananlar! Rüku edin, secdeye varın, Rabbiniz’e kulluk edin, iyilik yapın ki saadete erişesiniz.”22- Hac Suresi / 26. Ayet“Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada kıyama duranlar, rüku edenler ve secdeye varanlar için Evimi temiz tut diye İbrahim’i Kabe’nin yerine yerleştirmiştik.”38- Sâd Suresi / 24. Ayet“Davud: “And olsun ki, senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. İnanıp yararlı iş işleyenler bunun dışındadır ki sayıları da ne kadar azdır!” demişti. Davud, Kendisini denediğimizi sanmıştı da, Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapanmış, tevbe etmiş, Allah’a yönelmişti.”48- Fetih Suresi / 29. Ayet“Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkarcılara karşı sert, birbirlerine merhametlidirler. Onları rükua varırken, secde ederken, Allah’tan lütuf ve hoşnudluk dilerken görürsün. Onlar, yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. İşte bu, onların Tevrat’ta anlatılan vasıflarıdır. İncil’de de şöyle vasıflandırılmışlardı: Filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Allah böylece bunları çoğaltıp kuvvetlendirmekle inkarcıları öfkelendirir. Allah, inanıp yararlı işler işleyenlere, bağışlama ve büyük ecir vadetmiştir.”11- Hûd Suresi / 114. Ayet“Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt kabul edenlere bir öğüttür.”2- Bakara Suresi / 43. Ayet“Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin.”2- Bakara Suresi / 125. Ayet“Kâbeyi, insanlar için toplanma ve güven yeri kılmıştık. İbrahim’in makamını namaz yeri edinin, dedik. Evimi ziyaret edenler, kendini ibadete verenler, rüku ve secde edenler için temiz tutun diye İbrahim ve İsmail’e ahd verdik.”2- Bakara Suresi / 238. Ayet“Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun.”4- Nisa Suresi / 101. Ayet“Yolculuk ettiğinizde, kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir sorumluluk yoktur. Zira kafirler, size apaçık düşmandırlar.”4- Nisa Suresi / 102. Ayet“Sen içlerinde olup da namazlarını kıldırdığın zaman, bir kısmı seninle beraber namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar; secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler; kılmayan öbür kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar, tedbirli olsunlar, silahlarını alsınlar. Kafirler, size ansızın bir baskın vermek için, silah ve eşyanızdan ayrılmış bulunmanızı dilerler. Yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanıza engel yoktur, fakat dikkatli olun. Allah kafirlere şüphesiz ağır bir azab hazırlamıştır.”4- Nisa Suresi / 103. Ayet“Namazı kıldıktan başka, Allah’ı ayakta iken, otururken, yan yatarken de anın. Emniyete kavuştuğunuzda, namazı gereğince kılın. Namaz şüphesiz, inananlara belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”5- Mâide Suresi / 55. Ayet“Sizin dostunuz ancak Allah, O’nun Peygamberi ve namaz kılan, zekat veren ve rüku eden müminlerdir.”20- Tâhâ Suresi / 14. Ayet“Şüphesiz Ben Allah’ım, Benden başka tanrı yoktur; Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl.”13- Ra’d Suresi / 22. Ayet“Onlar, Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizlice ve açıkça sarfederler; iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldırırlar; işte onlara bu dünyanın iyi sonucu, girecekleri Adn cennetleri vardır; babalarının, eşlerinin, çocuklarının iyi olanları da oraya girerler. Melekler her kapıdan yanlarına girip: “Sabretmenize karşılık size selam olsun; burası dünyanın ne güzel bir sonucudur!” derler.”29- Ankebût Suresi / 45. Ayet“Kitap’tan sana vahyolunanı oku; namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkor; Allah’ı anmak en büyük şeydir! Allah Yaptıklarınızı bilir.”Soru:“Kur’an’da Namazın şekli yok” mu?Allah’ın Cevabı:3- Âl-i İmrân Suresi / 43. Ayet“Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et.”9- Tevbe Suresi / 112. Ayet“Allah’a tevbe eden, kullukta bulunan, O’nu öven, O’nun uğrunda gezen, rüku ve secde eden, uygun olanı buyurup fenalığı yasak eden ve Allah’ın yasalarını koruyan müminlere de müjdele.”14- İbrahim Suresi / 40. Ayet“Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur.”19- Meryem Suresi / 31. Ayet“Çocuk: “Ben şüphesiz Allah’ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı, nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun” dedi.”20- Tahâ Suresi / 130. Ayet“Onların dediklerine sabret; güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et; gece saatlerinde ve gündüzleri de tesbih et ki Rabbinin rızasına eresin.”30- Rûm Suresi / 17. Ayet“Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı -ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur- tesbih edin, namaz kılın.”6- En’âm Suresi / 162. Ayet“De ki: “Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.”Soru:Kur’an-ı Kerim’de, “namaz’ı nelerin bozduğu yazmaz” mı?Allah’ın Cevabı:5- Maide Suresi / 91. Ayet“Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?”70- Mêaric Suresi / 34. Ayet“Namazlarına riayet edenler,”Soru:Kur’an-ı Kerim, “namaz’da ne okuyacağımızı açıklamıyor” mu?Allah’ın Cevabı:73- Müzzemmil Suresi / 20. Ayet“Şüphesiz Rabbin, senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden biraz az, yarısı ve üçte biri kadar vakit içinde kalktığını bilir. Gece ve gündüzü Allah ölçer; sizin bu vakitleri takdir edemeyeceğinizi bildiğinden tevbenizi kabul etmiştir. Artık, Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun; Allah, içinizden, hasta olanları, Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacak olan kimseleri ve Allah yolunda savaşacak olanları şüphesiz bilir. Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun; namazı kılın; zekatı verin; Allah’a güzel ödünç takdiminde bulunun; kendiniz için yaptığınız iyiliği daha iyi ve daha büyük ecir olarak Allah katında bulursunuz. Allah’tan bağışlanma dileyin; Allah elbette bağışlar ve merhamet eder.”2- Bakara Suresi / 45. Ayet“Sabır ve namazla Allah’a sığınıp yardım isteyin; Rablerine kavuşacaklarını ve Ona döneceklerini umanlar ve huşu duyanlardan başkasına namaz elbette ağır gelir.”2- Bakara Suresi / 201. Ayet“Rabbimiz! Bize dünyada iyiyi, ahirette de iyiyi ver, bizi ateşin azabından koru diyenler vardır.”17- İsrâ Suresi / 80. Ayet“De ki: “Rabbim! Beni dahil edeceğin yere hoşnutluk ve esenlikle dahil et; çıkaracağın yerden de hoşnutluk ve esenlikle çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver.”77- Mürselât Suresi / 48. Ayet“Onlara: “Rüku edin” denildiği zaman, rüku etmezler.”Soru:“Namaz” Kimin İçin Kılınır? “Namaz Da Kim Anılmalıdır?”A) Allah Ve Muhammed, B) Allah, Muhammed, İbrahim Vs. C) Allah, Muhammed, İbrahim, Ashab, Ali, Ömer, Osman, Ebubekir, Muaviye, Abdulkadir Geylani, İmam-I Rabbani, Gavs, Pir, Sultan, Dede, Şeyh, Şıh, Efendi Hazretleri, Üstad… D) Sadece “Allah”Allah’ın Cevabı:98- Beyyine Suresi / 5. Ayet“Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini yalnız Allah’a has kılarak O’na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de budur.”107- Maûn Suresi“Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! (2-3) İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. (2-3) İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”Soru:Kur’an-ı Kerim’de “ne zaman namaz kılınmayacağı” ve “hangi koşulda namaz kılınamayacağı” yazmıyor mu?Allah’ın Cevabı:4- Nisa Suresi / 43. Ayet“Ey İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar, cünübken, yolcu olan müstesna gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz ayak yolundan gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız tertemiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah affeder ve bağışlar.”Soru:Kadınlar, Hayızlı halde oruç tutabilir ve ibadet edebilir mi?Allah’ın Cevabı:2- Bakara Suresi / 222. Ayet“Sana, kadınların aybaşı hali hakkında da sorarlar, de ki: “O bir ezadır (rahatsızlıktır)”. Aybaşı halinde iken kadınlardan el çekin, temizlenmelerine kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allah’ın size buyurduğu yoldan yaklaşın. Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.”Yukarıda bahse konu olan içerik dışında daha sayamayacağım birçok cevabı kaynağından bulmak gayet mümkün ve sabırlı okurlarımın da gördükleri gibi, hiç de çarpılmadık ve basit şekilde anlayabildik gerçekleri. Kafamızdaki bazı soruların yanıtlarını bulabildik. Peki, başka soruların cevaplarını da bulmak mümkün müdür sizce?Sizler, düşünmekten ziyade, kaynağından beslenmek adına açtığınız kapağı kapatmayın ve eğitici anlamına gelen Rabb isminin tecellisine imkân sağlayın.Düşünen beynin ve sorgulayan aklın aydınlanmasıyla fenalıklardan kurtulabilir, gerçeğe ulaşabilir ve kandırılmaya son verebiliriz. Anlamlarını bilmeden, öğrenmeden, kuru kuruya dil tekrarı ile papağan olma vasfından ziyade, akıl-izan sahipliği ile mahlukatın en şereflisi olma sıfatına layık olabilmek için “Oku”malıyız.“Umulur ki, düşünüp, öğüt alırsınız”Bu saatten sonra da, hiç kimse size; “Kur’an açık değildir, anlayamazsın, anlamını okumayacaksın, her şey yazmaz, detay yoktur, aklın ermez, sana inmemiştir.” gibi cümlelerle yaklaşamaz değil mi?Özgürlüğünüze hoş geldiniz.