DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
ASAYİŞİN ASLANLARI

ASAYİŞİN ASLANLARI

Sevgili okuyucularım,bu yazımızın konu başlığını “ASAYİŞİN ASLANLARI” diyerek hayatımızda olmazsa olmazı olan çok mukaddes bir meslek  “POLİSLERİMİZ ” hakkında siz değerli okurlarıma bilgi vereceğim. Ukalalık anlamında sakın algılamayın mesleğin sorunlarını ve yaşam tarzlarını bilmem hasebiyle yazmaya karar verdim. Bugüne kadar polis hakkında yazıldı, çizildi ama emin olunki, halen ülkemizde yaşayan insanlarımız Polisi tanımıyor. Polis kimdir? Ne

Sevgili okuyucularım,bu yazımızın konu başlığını “ASAYİŞİN ASLANLARI” diyerek hayatımızda olmazsa olmazı olan çok mukaddes bir meslek  “POLİSLERİMİZ ” hakkında siz değerli okurlarıma bilgi vereceğim.

Ukalalık anlamında sakın algılamayın mesleğin sorunlarını ve yaşam tarzlarını bilmem hasebiyle yazmaya karar verdim. Bugüne kadar polis hakkında yazıldı, çizildi ama emin olunki, halen ülkemizde yaşayan insanlarımız Polisi tanımıyor. Polis kimdir? Ne iş yapar? Polis mesleğinin zorlukları nelerdir? Nasıl Bir Kurum mensubudur? Bu konuda sokaklarda anket yapılsa emin olun çoğu vatandaşımız cevap bile veremez….

Sevgili okurlarım, polisin tarihçesine gidersek, 1826-1845 tarihleri arasında Yeniçeri ocağının kaldırılması ile Osmanlı Başkenti olan İstanbul’da” ASAKİR-İ MANSURE-İ “isim adı altında polisiye hizmeti veren  teşkilat kurulmuştur. Bu teşkilata Zabıta adı verilmişti. Tabiki günümüzde Yunanca Kelime olan POLİS ismi şehir demektir.  3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanuna göre oluşturulan teşkilat” Asayişi amme şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan Çocuk, alil ve acizlere muvenet eder.”

Devlet İnsanların hak ve özgürlüklerini güven altında bulundurması gerekmektedir. Günümüzde Devletler Toplumda huzur ve düzeni sağlama insanların can ve mal güvenliğini koruma, yasaları uygulayacak icra edecek bir kuvvete ihtiyaç vardır. O da Emniyet teşkilatıdır. tabiki yasalarımız polise P.V.S.K 2559 sayılı ( polis vazife ve selahiyet kanuna) göre yetki vermiştir.

Bunun yanında kısa ve öz olarak sıralayacağım,Türk Ceza kanunu,Devlet memurları kanunu,Ceza muhakemeleri usulü Kanunu,Karayolları Trafik Kanunu,Bayrak Kanunu,Türk Vatandaşlık Kanunu T.B.M.M Genel Kurulu tarafından 1999 tarihinde kabul edilen; Çıkar amaçlı suç örgütleriyle Mücadele Kanunu,EcnebiMemleketlere gönderilecek öğrenciler hakkında Kanun,1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkında Kanun,4077 Sayılı Tüketicini Korunması Kanunu, 237 Sayılı Taşıt Kanunu,1567 Türk Parasının kıymetini Koruma Kanunu 2576 Sayılı Bölge İdare mahkemeleri idare ve Vergi Mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri hakkında Kanun,5680 Sayılı Basın Kanunu,Belediye Kanunu,4616 Sayılı Şartla Salıverilme Yasası Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu yönetmelikler ve Tüzükler Polise Yetki vermiştir.

Türk Polisi ile Avrupa Polisi hakkında kısa bir mukayese yapalım;

İNGİLTERE: 1829 yılında kurulan Dünyanın modern anlamda ilk Metropolitan Polis teşkilatıdır.  7.4 milyon nüfusa aktif hizmet eden polis sayısı 50 bin civarındadır. Çalışma saati ise haftalık 45 saati geçmez, Maaş ortalaması ise En yüksek bürokratın maaşına yakındır mali hiç bir sıkıntı yaşamazlar. Halk nezdinde ise saygınlıkları ve yetki erkine sahiptir.

FRANSA: Fransız hukukunda Polis teşkilatı hizmet sınıflandırmasında, İdari ve Adli Polis olarak görev yapmaktadır. İdari Polis kamu düzenin sağlanması,koruyucu tedbirler alınması Adli Polis ise bir suçun işlenmesinden sonra delillerin toplanması, faillerin ortaya çıkarılması konusunda görev yaparlar. Türkiye de Polis görevin niteliğine göre bazen Adli, bazen İdari görev yapmaktadır. Bir İlin veya İlçenin Mülki amiri gerçekleştirilecek olan etkinlikler sırasında, Polisi görevlendirmektedir. Bu hizmet idari hizmet sayılırken, aynı Polisin bir suç soruşturmasında C.Savcısı veya Mahkemelerin vermiş olduğu talimat gereği yapmış olduğu hizmet Adli polislik hizmetidir. aynı durum Fransa olarakta geçerlidir. Fransız Polislerinin yaşam tarzları ve maddi imkanlar fevkalede olup, görev yönündende yaptırımları mükemmeldir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: ABD de her eyaletin kendine ait polis birimleri vardır. Daha küçük yerleşim birimlerinde Şerif denilen yerel polis vardır. Bunlar seçimler ile başa gelir. Polisin yetkileri üst seviyede olup, sosyal hakları ve maddi imkanları yeterlidir.

Değerli okurlarım yukarıda takdirlerinize sunmuş olduğum fedakar Türk Polisine  kanunlar  görev yüklemektedir. Bu verilen görevin ne kadar zor olabileceğini  sanırım sizlerde öğrenmiş bulunmaktasınız,  Bizim Polisimiz Avrupalı Meslekdaşlarının hakkettikleri özlük haklarına veya Maddi imkanlarına neden sahip değiller. Avrupa Birliğine girmek için diplomasi çalışmalar yürüten ülkemiz bu kriterlere ne zaman ve nasıl uyacak? 7/24 çalışan görev meffumu gözetmeden gecesini gündüzüne katan polislerimiz sayısal olarak 250 bin aktif çalışanı ile görevinin başında bulunmaktadır? kısıtlı olanak ve imkanlara sahip olsalar dahi Dünya Polisi ile kıyasladığımız zaman Suç ve suç örgütlerine karşı başarılı operasyonlar düzenlemekde ve Dünya Polis literatüründe saygınlığını devam ettirmektedir. Türk Polis Teşkilatı artık bazı yabancı ülkede bulunan meslekdaşlarına eğitim verecek düzeyde kendisini geliştirmiş modern silah yapısı ve eğitimi ile gıpta edilecek düzeye gelmiştir. polis teşkilatımız yurt genelinde 30 yıldır devam eden PKK terör örgütü ile yapmış olduğu Terörle mücadelede destanlar yazmış, Çıkar amaçlı suç örgütlerine karşı yapmış oldukları mücadele Polis tarihine altın harflerle geçmiştir. Bu mücadeleyi yapan Bu Aslanlar canları pahasına  görev yapmışlar ve bir çok şehit vermişlerdir. Ama Türk Polisi hiç bir zaman yılmamış ve yıldırılamamıştır.

Demokrasinin Yılmaz güvencesi olan Polislerimiz mualesef dönem dönem siyasilerin yanlış uygulamaları ve yönlendirilmeleri neticesinde hep bir adım geri kalmışlardır. Yılarca yılan hikayesine dönen özlük hakları bir türlü nihayi karara çevrilememiştir. Hangi siyasi parti iktidar olmuşsa polisin derdine bir çare olamamıştır. Hep oyalama taktiği Değerli Siyasiler ve Yöneticiler zaman zaman basında Polislerin Özlük haklarının iyileştirileceği şeklinde asparagas haberler yayınlanıyor. inanın Polisin eşi ,akrabası ev sahibi bile “Hadi iyisin yine zammı kaptın” diyerek söylemlerde bulundukları polislerimiz her nekadar zam almadıklarını söyleseler dahi bazı insanların inanmadıklarıda bilinmekdedir. Bazen bahsetmiş olduğumuz özlük hakkıyla ilgili Sayın iİçişleri Bakanı konuyu Maliye Bakanına gönderdiklerini, Maliye Bakanı ise biz bunu araştırdık Bütçemiz buna müsait değil veya diğer memurlarda bunu emsal gösterir diye konuyu rafa kaldırmaktalar. Değerli yetkililer. Doğrudur Polis 657 sayılı Devlet memuru yasasına haizdir ama Devlet memuru gibi haftanın iki gününü tatil yapmıyor. Dini ve Milli Bayramlarda Diğer memurlar tatil hayalleri yapar iken , Polis vatandaşın huzur ve Asayişi için gece gündüz demeden fedakarca ve normal günlerden daha fazla çalışmaktadır. şimdi emsal gösterecek memurlara soruyorum. sizler hiç gece çalışması nedir bilirmisiniz? sokakta cadde de psikopatı,hırlısı,hırsızıyla uğraştınızmı? kulağınızın yakınından hiç kör kurşun geçtimi? Ölüm denilen o duyguyu hiç yaşadınızmı? yaşamadınız tabiki,O zaman Polisin hakkı olan haklar için emsal göstermeyeceksiniz.

Son on yıl içerisinde Emniyet teşkilatı Eğitim yönünden %80 varan yükseköğretim seviyesine gelmiş bulunmaktadır. Buda günümüz polisini daha çağdaş seviyeye getirdiğinin belirtisidir. Artık lise mezunu polis denecek kadar az sayıda bulunmaktadır. buda polisin kalitesini gün geçtikçe artırmaktadır. Ancak Polis memurları çalıştıkları sürece 1/4 derece ye inebiliyor. yüksek okul veya üniversite mezunu ise, emekli oldukları zaman ise gerek emekli ikramiyelerini,gerekse,emekli maaşlarını 3 dereceden alıyorlar. 2200 ek göstergeye iniyorlar. Diğer Memurlar ile kıyasladığımız zaman öğretmen, sağlık mensupları ve Askeri personel 3600 ek göstergeden emekli ikramiyelerini ve maaşların alıyorlar. Bu sizce nekadar adil? Polis bunca stresli bir meslek altında inim inim inlerken bu polise hebamı? son 0n iki yıl içerisinde intihar eden pois sayısı 600’ün üzerinde bu kişiler mesleğe alınmadan önce tepeden tırnağa herşeyi ile muayeneden geçerek alınan insanlar. ne olduda bunlar yaşamlarına son vermekteler? hiç bu konuda araştırmalar yapıldımı? Sosyo-ekonomik sebeplerden dolayımı başka bilinmeyen nedenlerdenmi? hatta haberlerde dahi haber değeri olmayan haber konumunda artık, bu sayıyı yıl bazına vurduğumuzda yıllık 50 civarında Polis intihar ediyor. Fazla çalışma sebeplerimi? Düzensiz yaşam Sebeplerimi? Kendine olan özgüven eksiğimi? arkadaşları ve amirleri arasında iletişim eksiğimi ? hiç bu konular araştırılıyormu?

Saygıdeğer yöneticiler. Polisin özlük haklarının ve çalışma ortamının bir an önce iyileştirilmesi gerek artık bu insanlarda insanca yaşamayı haketsinler. özellikle emekli olan emniyet mensuplarıda sefilleri oynamakta zaten çoğunluğu mesleğin stresinden dolayı çökmüş vaziyette akranları ile kıyasladığınız zaman en az 10 yaş yaşlı göstermekteler. Bu emeklilerimizinde yıllarca hizmet etmiş olduğu onurlu mesleklerine layık olarak yaşamaları için iyileştirme yapılması gerekmektedir.GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN polis için söylemiş olduğu vecize; 

POLİS ASKER KADAR DİSİPLİNLİ,HUKUKCU KADAR HUKUK ADAMI,BİR ANNE KADAR ŞEVKATLİ OLMALIDIR.”

Atatürk’ün bu sözü ne kadar manidar değilmi? Bizde Atamızın bu sözünü kendimize şiar ederek Türk Polis teşkilatına olan minnet borcumuzu hayat standartlarını düzenleyerek sağlamlaştırmalıyız. sevgiyle kalınız…..