DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Aşure Günü Ve Muharrem Ayında Neler Yapılır?

Aşure Günü Ve Muharrem Ayında Neler Yapılır?

İçinde Aşure Günü’nü barındıran Muharrem, Hicrî senenin ilk ayıdır. Kuran-ı Kerim’de geçen dört aydan birisidir. Hicrî târih, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in, Mekke’den Medîne’ye hicretleriyle başlar.İslâm târihinde en mühim hâdiselerden biridir Hicret-i Nebevî. Hz. Peygamberîmiz (s.a.v.) in hicreti târihin seyrini değiştiren mühim bir hâdisedir. İslâm güneşinin Medîne-i Münevvere ufuklarında bütün nuruyla parlayarak, arzın her tarafını aydınlatmağa başlaması

İçinde Aşure Günü’nü barındıran Muharrem, Hicrî senenin ilk ayıdır. Kuran-ı Kerim’de geçen dört aydan birisidir. Hicrî târih, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in, Mekke’den Medîne’ye hicretleriyle başlar.İslâm târihinde en mühim hâdiselerden biridir Hicret-i Nebevî. Hz. Peygamberîmiz (s.a.v.) in hicreti târihin seyrini değiştiren mühim bir hâdisedir. İslâm güneşinin Medîne-i Münevvere ufuklarında bütün nuruyla parlayarak, arzın her tarafını aydınlatmağa başlaması bu hicretten sonra başlar.Bu feyizli ve bereketli günün, her müslüman tarafından kutlanması ve müslüman kardeşler arasında hatırlanıp anılması dînî bir borçtur. 

Aşure Nedir?

 Muharrem ayının 10. Günü aşure günü olarak bilinir. Aşure yemeğinin bir çok farklı hikayesi olmakla birlikte en bilineni Hz. Nuh (a.s) ile ilgili olanıdır.Rivayete göre:Nûh (a.s.) ın gemisi karaya oturduğunda Nuh a.s ve yanındakiler gemiden Âşûre günü indi. Nuh (a.s.) O gün oruç tuttu ve Allâh (c.c.)’e şükür etmek üzere yanındakilere oruç tutmalarını emretti.Azıkları artmıştı. Birisi bir avuç buğday, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çeşit hubûbât ile Nûh (a.s.) onlara yemek pişirdi.İnsanlar bunu Âşûre günleri için âdet edindiler ki, yapanlar için büyük sevap vardır. Tabi bu yemekle fakîrleri de doyurmak lâzımdır. Aşûre günü şu önemli hâdiseler meydana gelmiştir:1. Arşı Ala, Kürsî, Lehfi Mahfuz, yedi kat semâ ve dünyânın yaratılması,2. Hz. Âdem (a.s.)’a hayat verilmesi,3. Hz. İdrîs (a.s.)’ın semâya çıkarılması,4. Hz. Nûh (a.s.)’ın tufândan kurtarılması,5. Hz. İbrâhîm (a.s.) ve Hz. İsmâîl (a.s.)’a cennetten koç indirilmesi,6. Hz. İbrâhîm (a.s.)’ın, Nemrût’un ateşinden kurtarılması,7. Hz. Eyyûb (a.s.)’ın belâlardan kurtarılması,8. Hz. Mûsâ (a.s.)’ın, Fir‘avn’un denizde boğulması ile ondan kurtarılması,9. Hz. Yûnus (a.s.)’ın balığın karnından çıkarılması,10. Mahşer Muharrem ayının 10. günü (Aşûre günü) kurulacaktır. 

Aşure Günü Neler Yapılabilir?

 1. O gün oruç tutmak çok faziletlidir. Fakat Muharrem’in sâdece 10’uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulmalıdır.2. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâz kılınabilir. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.3. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınabilir. Her rek‘atte Fâtihâ dan sonra on bir (11) İhlâs suresi okunur.4. Bol bol istiğfâr (tevbe) edilebilir.5. 70 (yetmiş) defa “Hasbünâ’llâhu ve ni‘me’l-vekîl ni‘me’l-mevlâ ve ni‘me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilir..Türkçe Anlamı:Allâh bize yeter. O ne güzel vekil, O ne güzel dost, O ne güzel yardımcıdır. Bizi affet Allâh’ım! Dönüş yalnız Sanadır.6. 313 (üç yüz on üç) defa “Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” denilir.Türkçe Anlamı:Senden başka ilah yok. Seni tenzîh ederim. Muhakkak ki ben (nefsime) zulmedenlerdenim.7. Gusl abdesti alınabilir.8. On mü’mine selâm verilebilir.9. Hasta ziyareti yapılabilir.10. En az bir mü’mine iftâr ettirilerek, bütün müminlere iftâr ettirilmiş gibi sevap kazanılabilir.11. O gün eve getirilen rızık artırılacağından, o gün eve erzak getirilebilir.12. Muharremin 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 (bir) defa Zümer Sûresi okunabilir.