DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Erdoğan, Danıştay’ın 4’te 1’ini atayarak tarihe geçecek

Erdoğan, Danıştay’ın 4’te 1’ini atayarak tarihe geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yüksek mahkemenin 4’te 1’ini atayan ilk Cumhurbaşkanı olarak yargı tarihine geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı paketinin yasalaşmasının ardından Danıştay’ın 24 kişilik üyesini tek başına seçecek. Tek başına, 4’te 1’ini seçen Cumhurbaşkanı olarak yargı tarihine geçecek.Hürriyet’in haberine göre, Yargıtay ve Danıştay’ı yeniden yapılandıran 38 maddelik tasarıda Yargıtay’ın daire sayısı 46’dan 24’e, üye sayısı 516’dan 200’e; Danıştay’ın daire sayısı 17’den 10’a, üye sayısı 195’ten 90’a inecek. Üyelikleri sona erenler arasından ilgisine göre HSYK veya Cumhurbaşkanı’nca kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde Danıştay’a üye seçimi yapılacak. Anayasaya göre, Danıştay üyelerinin 4’te 1’ini Cumhurbaşkanı seçiyor.Cumhurbaşkanı, kanun yürürlüğe girdiği tarihte üye sayısı 116 olarak belirlenen Danıştay’a, görevleri devam eden başkan, başsavcı, başkanvekili ve 17 Danıştay Daire Başkanı hariç, 96 üye arasından seçim yapacak. Bu 96 üyenin 4’te 1’ini yani yeniden yapılandırılan Danıştay’ın 24 üyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan seçecek. Bunlar, 12 yıl süreyle daha Danıştay’da görev yapacak.Tasarıya göre Cumhurbaşkanlığı’nca, daha önce Danıştay’a seçilen üyeler de Cumhurbaşkanı tarafından yeniden seçilebilecek. Bu üyeler Cumhurbaşkanı tarafından yeniden seçilemezse tercih hakkına sahip olacak. İsteklerine göre idari yargıda bir göreve atanabilecekleri gibi her türlü mali ve sosyal hakları saklı kalmak kaydıyla bürokrasiye dönebilecekler.Yargı yolu yine kapatıldıDanıştay üyelerinin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu, zorunlu hallerde daire başkanı, üyeler ve tetkik hâkimlerin dairelerinin değiştirilmesini ve daireler arasındaki işbölümünü belirlemekle görevli Başkanlık Kurulu kararlarına karşı 7 gün içinde Başkanlar Kurulu’na itiraz hakkı getiriliyor. Ancak bu itirazları değerlendirecek Başkanlar Kurulu kararları kesin olacak ve başka bir yargı merciine başvurulamayacak. Yeni değişiklikle bu kez Başkanlar Kurulu kararlarına karşı yargı yolu yine kapatıldı.İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar, Danıştay’ın daire sayısı 10’a düşürülüp, 17. Daire kalmayacağı için tek başına Danıştay 1. Daire’since karara bağlanacak.Tasarının jet hızıyla yasalaşması bekleniyor. Yarın Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülecek tasarının haftaya Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor.Yargıtay Başkanlarına 12 yıl dahaYargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün görev süresi 12 yıl daha devam edecek.Cirit ve Güngör’le birlikte Danıştay ve Yargıtay Başkanvekilleri, Cumhuriyet başsavcıları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile Yargıtay ve Danıştay’da daire başkanı olarak görevde olanlar da 12 yıl süre ile görevlerine devam edecek. Anayasadaki görev süresi 65 yaşa kadar olmasına rağmen üyelerin görevine tek maddeyle son vermeyi öngören, başkanları hariç tutan tasarı yüksek yargıda büyük rahatsızlık yarattı. Tasarının anayasaya aykırı olduğunu savunan Yargıtay ve Danıştay’daki bazı üyeler, tepki istifasını değerlendiriyorlar. Bir Yargıtay üyesi Hürriyet’e, “Sayın Yargıtay ve Danıştay Başkanları Cumhurbaşkanı ile günlük işçi gibi çay toplamanın karşılığını aldılar” dedi.