DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Günümüzdeki Teknolojinin Yararları ve Zararları Nelerdir?

Günümüzdeki Teknolojinin Yararları ve Zararları Nelerdir?

Teknoloji Nedir? Teknoloji kelimesinin Yunanca sanat ve bilmek kelimelerinin birleşiminden meydana geldiği söylenmektedir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alet ve araçların yapılması veya üretilmesi için gerekli bilgi ve yeteneklerin bir araya gelmiş hali teknolojidir.Teknoloji ayrıca bir sanayi dalı ile ilgili üretim metotlarını, kullanılacak araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. “Bilimin uygulamaya yönelik tarafıdır.” ifadesi teknolojinin bir diğer

Teknoloji Nedir? Teknoloji kelimesinin Yunanca sanat ve bilmek kelimelerinin birleşiminden meydana geldiği söylenmektedir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alet ve araçların yapılması veya üretilmesi için gerekli bilgi ve yeteneklerin bir araya gelmiş hali teknolojidir.Teknoloji ayrıca bir sanayi dalı ile ilgili üretim metotlarını, kullanılacak araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. “Bilimin uygulamaya yönelik tarafıdır.” ifadesi teknolojinin bir diğer tanımıdır.

Teknolojinin Yararları Nelerdir?

1- Bilgi, veri ve haber transferi: İnternet, radyo ve televizyon gibi iletişim araçları sayesinde dünyanın her tarafına haber, veri ve bilgi aktarılabilmektedir. İletişim araçlarının gelişmesi sayesinde dünya adeta bir köye dönüşmüş durumdadır.2- Yaşam konforu: Teknoloji insanların işlerini daha çabuk ve rahat yapabilmelerini sağlamaktadır. Evlerde kullanılan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi teknolojik ürünleri buna örnek olarak gösterebiliriz.Bu aletler sayesinde günün büyük bir kısmını alan işler kolayca bitirilebilmektedir. Ayrıca bu aletler zamandan ve fiziksel enerjiden kazanç sağlamaktadır.Derin dondurucu sayesinde mevsim dışı gıdalar tüketme imkânı bulmaktayız bu da yaşam konforunun artmasına örnek olabilir.3- Tıp alanı: Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak laboratuvar ve görüntüleme teknikleri gelişmiş böylece hastalıkların teşhis ve tedavisinde yepyeni yöntemler gelişmiştir. (Ultrason, MR, ileri teknolojiyle yapılan tahliller, mikro cerrahiyle yapılan ameliyatlar, organ nakilleri vb.)4-Eğitim alanı: Teknolojinin eğitimde de birçok faydası vardır. Teknolojik gelişmeler eğitimin dallarına uygulanmaktadır. Özellikle uygulamalı meslekî eğitim dalları için teknolojik malzemeler vazgeçilmezdir.Makineler, bilgisayarlar, tabletler, episkop, projeksiyon makinesi, televizyon, akıllı tahta gibi ürünler eğitimin birçok alanında kullanılmaktadır.5- Sosyolojik ve felsefî gelişmeler: Teknoloji sayesinde yeni fikirler, araştırmalar, ideolojiler diğer insanlara daha çabuk ulaşmakta bu da sosyal ve felsefî alandaki gelişmeleri hızlandırmaktadır.Matbaa sayesinde birçok kitap basılmış ve insanların bu kitaplar sayesinde kültürleri gelişmiştir. Matbaanın etkisi halen sürse de internet onu geçmiş durumdadır.6- Ulaşım alanı: Eskiden yaya olarak veya binek hayvanlarıyla aylarca süren yolculuklar, teknoloji sayesinde araba, uçak ve gemilerin geliştirilmesi ve modernize edilmesiyle saatler hatta dakikalara düşmüştür.

Teknolojinin Zararları Nelerdir?

1- Silah Sanayii: Teknolojinin gelişmesiyle kişisel savunmaya yönelik silahların yerini kitle imha silahları almıştır. Biyolojik silahlar, uzun menzilli ve nükleer başlıklı füzeler yüzyıllarca sürebilecek etkileriyle sadece insanları değil bütün ekolojik dengeyi tehdit etmektedir.Teknolojinin silah sanayinde kullanılmasının en kötü örneği Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombasıdır.2- Ormanların azalması: Kâğıt üretiminde, çeşitli sanayi kollarında kullanmak için veya toprak genişletmek gibi amaçlar için ormanlar kesilmektedir. Bu durum dünyadaki temiz havanın azalmasına yol açmakta ve birçok canlı türünü tehdit etmektedir.Bunun en kötü örneği dünyanın akciğerleri kabul edilen Yağmur Ormanlarının bilinçsizce talan edilmesidir.3- Artan ulaşım araçları: Ulaşım araçlarının sayısı aşırı derecede artmakta ve bunların egzozlarından çıkan dumanlar hem havayı kirletmekte hem de ozon tabakasının incelmesine neden olmaktadır. Bunun sonunda güneşten gelen zararlı ışınlar doğrudan dünyaya ulaşmakta, doğa ve canlılar budan zarar görmektedir.4- Fabrikaların zararları: Fabrika bacalarından salınan zehirli sera gazları atmosferde aşırı kirlenmeye sebep olmakta ve yağmur suyunu zehirlemektedir. Zehirli yağmur suları önce toprağı kirletmekte buradan da temiz su kaynaklarına karışmaktadır.Ayrıca fabrikalardan çıkan atıklardaki fenol, siyanür, arsenik gibi zehirli maddeler sulara karışarak tüm doğaya yayılmakta ve doğal yaşamı tehdit etmektedir.5- İşsizlik: Teknolojinin getirdiği makineleşme bir taraftan yeni iş sahaları açarken diğer taraftan fabrikalarda ve tarım alanlarında çalışan birçok insanın işsiz kalmasına sebep olmuştur.6- Tarım ilaçları: Tarımda kullanılan ziraat ilaçları ve kimyasallar sulara karışmakta temiz içme sularını kirletmekte ve canlıları yok ederek doğal dengeyi bozmaktadır.7- Elektrik santralleri: Teknolojik araçları çalıştıran elektrik hidroelektrik santraller ve nükleer enerji santralleri ile üretilmektedir.Nükleer santrallerin çevreye yaydığı zararlar ve en önemlisi de olası bir patlamada geri dönüşü binlerce yılı bulacak hasarlara neden olmaktadır.Hidroelektrik santraller ise barajlara kurulmakta barajlar da doğal hayatı olumsuz etkilemektedir.8- Radyasyon-manyetik alan: Teknolojik ürünler manyetik alan oluşturmakta radyasyon yaymaktadır. Belirlenen standartlara uymadan üretilen ürünlerin oluşturduğu manyetik alan ve yaydığı radyasyon insan vücuduna özellikle beyne zarar vermektedir.9- Küresel ısınma: Küresel ısınma başta kutupları sonrasında ise tüm dünyayı tehdit etmektedir bunun en önemli sebebi ise teknolojidir.