DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Müslümanlar Batılılara çok geliyor

Müslümanlar Batılılara çok geliyor

Batılı ülkelerde yaşayan insanlar Müslümanların sayısını olduğundan çok daha fazla sanıyor. Özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerde bu tahminlerin gerçek rakamların fersah fersah geride kalması endişe verici bir gelişme olarak görülüyor. ABD’de de durum pek farklı değil.

Avrupa halkı Müslümanların hem şimdiki hem de gelecekteki sayısı konusunda fazla abartılı davranıyor. Bu sonuca varan kuruluş ise İngiliz Ipso Mori adlı düşünce araştırma enstitüsü. Aynı araştırmayı dünya çapında 40 ülkede gerçekleştiren enstitünün ulaştığı sonuca göre örneğin Almanlar ülkelerinde her beş kişiden birinin Müslüman olduğunu düşünüyor.Gerçekte ise Almanya’da yirmi kişiden biri Müslüman. Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin aktardığı bilgiye göre Almanya’da 4,4 ila 4,7 milyon arasında Müslüman yaşıyor. Bu da nüfusun sadece 5,4 ila 5,7 oranları arasında değişen bir orana tekabül ediyor.

MÜSLÜMANLAR HER YERDE GÖZE BATIYOR

Müslümanların sayısına dair gerçek rakamlar itibara alındığında Almanların Müslümanların sayısını dört kat fazla tahmin ettiği anlaşılıyor. Ancak Almanlar Müslümanların sadece sayısını değil çoğalmasını da gözünde hayli büyütüyor.Ipso Mori’nin araştırmasına göre Almanlar Müslümanların sayısının 2020 yılına gelindiğinde toplumun yüzde 31’ini oluşturacağı yönünde tahminde bulunuyor. Bu tahminin mesnetsiz olduğunu da Pew Research Centers’in bir araştırması ortaya çıkarıyor. Araştırmaya göre Müslümanların sayısı 2020 yılına kadar en fazla yüzde 6,9 oranında gerçekleşebilir.

TAHMİNLERLE GERÇEKLER ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR

Hissedilen Müslüman sayısı ile gerçek Müslüman sayısı arasındaki uçurumun en büyük olduğu ülke ise Fransa. Fransızlar, ülkelerindeki Müslümanların oranını yüzde 31 olarak tahmin ediyor. Pew Research Centers’in hesaplamaları bu tahminin de oldukça abartılı olduğunu ortaya koyuyor. Fransa’daki Müslümanların toplum içinde gerçek oranı sadece yüzde 7,5. Bu da bu ülkede her 13 kişinden birinin Müslüman olduğuna delalet ediyor.Almanlar gibi Fransızlar da 2020 yılına gelindiğinde ülkede yüksek oranda Müslümanın yaşayacağından yola çıkıyor. Fransızlara göre üç yıl sonra Fransız toplumunun yüzde kırkını Müslümanlar oluşturacak. Pew Research Centers’in gerçekçi hesaplamaları bu oranın sadece yüzde 8,3 olacağını haber veriyor. Bu da Fransız halkının tahminlerinin gerçek oranlardan beş kat fazla olduğunu gösteriyor.

NEREDEYSE AZINLIĞA DÜŞECEKLERİNİ SANACAKLAR

Diğer Avrupa ülkelerindeki Müslüman sayısı tahminleri de hayli uçuk. Örneğin İtalyanlar Müslümanların toplumdaki oranını yüzde 20 olarak tahmin ediyor. Gerçek oran ise yüzde 3,7. Belçikalıların tahmini yüzde 23, gerçek oran yüzde yedi.İngilizler halkın yüzde 15’inin Müslümanlardan oluştuğunu düşünüyor. Halbuki bu oran 2010 yılındaki gerçek oranların tam üç katı. İngilizler üç sene sonra halkın yüzde 22’sinin Müslüman olacağı görüşünde. Halbuki Pew Research Centers’in hesaplamaları yüzde altılık bir orandan bahsediyor.

AMERİKALILARIN GERÇEKLERLE BAĞLANTISI TAMAMEN KOPMUŞ

ABD halkının tahminleri de hayli abartılı. ABD halkı toplumun yüzde 17’sinin Müslüman olduğunu düşünüyor. Müslümanların toplumdaki gerçek oranı ise sadece yüzde 1. Amerikalılar, özellikle gelecekle ilgili tahminlerinde fena halde yanılıyorlar. Halkın tahminlerine göre Müslümanlar üç sene içinde halkın yüzde 23’ünü oluşturacak. Gerçekçi hesaplamalara göre bu oran ancak yüzde 1,1’e çıkabilir.