DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
ÖZNEL VE NESNEL YARGI NEDİR?

ÖZNEL VE NESNEL YARGI NEDİR?

ÖZNEL VE NESNEL YARGI NEDİR?Öznel Yargı, Öznel Anlam, Öznel (Sübjektif) Anlatım; Nesnel Yargı, Nesnel Anlam, Nesnel (Objektif) Anlatım ÖZNEL YARGI, ÖZNEL(SÜBJEKTİF) ANLATIM, ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLER Söyleyenin kendi yorumunu, beğenisini, fikrini veya duygusunu içeren yargıya(cümleye) “Öznel Yargı” denir. Öznel yargılar, doğruluğu veya yanlışlığı herkese göre değiştiği için kanıtlanamaz.Örnek: “ İstanbul, en güzel şehrimizdir.”Örnekteki cümle, tamamen söyleyen

ÖZNEL VE NESNEL YARGI NEDİR?Öznel Yargı, Öznel Anlam, Öznel (Sübjektif) Anlatım; Nesnel Yargı, Nesnel Anlam, Nesnel (Objektif) Anlatım

ÖZNEL YARGI, ÖZNEL(SÜBJEKTİF) ANLATIM, ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLER

Söyleyenin kendi yorumunu, beğenisini, fikrini veya duygusunu içeren yargıya(cümleye) “Öznel Yargı” denir. Öznel yargılar, doğruluğu veya yanlışlığı herkese göre değiştiği için kanıtlanamaz.Örnek: “ İstanbul, en güzel şehrimizdir.”Örnekteki cümle, tamamen söyleyen kişinin fikrini-yorumunu yansıttığı için doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanamayacak bir cümledir. Çünkü güzellik kişiden kişiye göre değişen bir kavramdır. Bu yüzden bu cümle, öznel yargı bildiren bir cümledir.Öznel yargılı cümleler; öznede, yani söz söyleyen kişide oluşan; nesnelerin gerçeğine değil, kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olan, bu nedenle de kişiden kişiye değişebilen yargılardır. Öznel anlatımda kişi, cümleye kendi duygularını katar, bir yorum yapar. Bu tür yargılar, “bence, bana göre” anlamı taşır.• Kişiden kişiye göre değişir.• Ele alınan olay herkese göre farklı algılanır.• Konu hakkında tartışılabilir.• Göreceli (kişiden kişiye değişebilen) olduğundan kanıtlanması mümkün olmayan yargılardır.• Kişisel değerlendirmeye dayanır, gözlem ve araştırmaya dayanmaz.• Öznel yargılar yanlı (taraf tutan) yargılar olduğundan bunlar hakkında “güzel, çirkin, iyi, kötü, yararlı, yararsız vb.” yorumlar yapılabilir.Öznel Anlatım: Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen, deney ve gözleme dayanmayan yargılara öznel yargı denir. Bu yargıların kullanıldığı anlatıma da öznel anlatım denir.Öznel anlatım; yoruma açık, ölçülemez, kanıtlanamaz ve bir anlatım şeklidir.”Bence, bana göre” gibi ifadeler öznel anlatımda yer alabilir.ÖZNEL CÜMLE ÖRNEKLERİ:* Yeşilliklerin içinde bir dere kenarı, insana huzur verir.* Bu uçsuz bucaksız deniz, insana yaşamdaki zavallılığını anımsatır.* Başarılı olmak için, her şeyden önce başarıya koşullanmak gerekir.* Oltayı atıp saatlerce beklemek bana zaman kaybı gibi geliyor.* Cahit Sıtkı’nın şiirlerinin tadı başka bir ozanda yoktur.* Kendisine yapılan iyiliği takdir etmeyecek insan yoktur.* Sanatçıların çocukluk anılarının anlatıldığı bu kitap herkesin ilgisini çekecek nitelikte.* Çok iyi bir insandır.NESNEL YARGI, NESNEL(OBJEKTİF) ANLATIM, ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERSöyleyenin kendi yorumunu, beğenisini, fikrini veya duygusunu içermeyen yargıya(cümleye) “Nesnel Yargı” denir. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişiklik göstermeyen cümlelerdir. Nesnel yargılar, kanıtlanabilir yargılardır, doğruluğu araştırma sonucu kanıtlanabilir bu yüzden herkesçe kabul görmüş yargılardır.Örnek: “ İstanbul, nüfusu en fazla olan şehrimizdir.”Örnekteki cümlede, söyleyen kişinin fikrine-yorumuna yer verilmemiştir. Bu cümle doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilecek bir cümledir. Bu yüzden bu cümle, nesnel yargı bildiren bir cümledir.Nesnel yargılı cümleler; öznenin, yani söz söyleyen kişinin düşünce ve duygularına değil, nesnenin, varlığın kendi gerçeğine dayanan, dolayısıyla kişilere göre değişmeyen yargılardır. Nesnel yargıların, kanıtlanabilir olma, yorum ve değerlendirme içermeme, herkesçe aynı anlamı taşıma, akıl ve mantığa dayalı olma gibi özellikleri vardır.• Kişiden kişiye göre değişmezler.• Kanıtlanabilirlik özelliği vardır.• Bilimsel olduğundan kesindirler.• Bilimseldirler, bu yüzden tartışılamazlar.Nesnel Anlatım: Doğruluğu veya yanlışlığı herkese göre aynı olan, deney ve gözleme dayanan tarafsız yargılara nesnel yargı denir. Bu yargıların kullanıldığı anlatıma da nesnel anlatım denir.Nesnel anlatım, kişisel yorumlara yer vermeyen; ölçülebilir, kanıtlanabilir bir yaklaşımın benimsendiği anlatım şeklidir.”Bence, bana göre” gibi ifadeler nesnel anlatımda yer alamaz.NESNEL CÜMLE ÖRNEKLERİ:* Türkçe alfabede 29 harf vardır.* Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneğidir.* Türkiye’de ilköğretim 7 yıl önce 8 yıla çıkarıldı.* Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege’dir.* Bursa nüfus yönüyle Türkiye’nin beşinci büyük kentidir.* Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun şiir türünde yapıtı yoktur.* Nurullah Ataç yazılarında “ve” bağlacını kullanmamıştır.* Ülkemizdeki tiyatro izleyicisi sayısında bu yıl artış oldu.* Türkiye’nin yıllık ithalatı, ihracatından fazladır.