DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Piramitlerin ilginç özellikleri …

Piramitlerin ilginç özellikleri …

Piramit şeklindeki yapılar sadece Mısır’a özgü olmayıp dünyanın birçok yerinde bu yapılar bulunmaktadır. Ancak günümüze kadar zarar görmeden ayakta kalabilmeyi başarabilmiş tek yapı Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops Piramiti’dir. Bu yüzden ve sayıca en çok Mısırda bulunduklarından bölgeyle özdeşleşerek “Mısır Piramitleri” olarak anılmaktadırlar. Mısır piramitleri dünyanın yedi harikasından biridir. İşte piramitlerin ilginç özellikleri … Piramitlerin ilginç

Piramit şeklindeki yapılar sadece Mısır’a özgü olmayıp dünyanın birçok yerinde bu yapılar bulunmaktadır. Ancak günümüze kadar zarar görmeden ayakta kalabilmeyi başarabilmiş tek yapı Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops Piramiti’dir. Bu yüzden ve sayıca en çok Mısırda bulunduklarından bölgeyle özdeşleşerek “Mısır Piramitleri” olarak anılmaktadırlar. Mısır piramitleri dünyanın yedi harikasından biridir. İşte piramitlerin ilginç özellikleri …

Piramitlerin ilginç özellikleri…

  • Piramitlerin yapılma amacının, firavunun mumyası ile onun değerli hazinelerini ve dönemin eşsiz sanat eserlerini saklamak olduğu düşünülmektedir. Ancak şu ana kadar hiçbir piramidin içinde herhangi bir mumyaya veya hazineye rastlanmamıştır.
  • Piramitlerin ilk örnekleri basamaklı yapıdadır. Ancak birçoğu tamamlanamamış veya yapım aşamasında yıkılmıştır. Bunun ilk örneği M.Ö 2570 yılında yapımına başlanan Meidum piramididir. Bu piramit sekizinci basamak yapılmak istenirken yıkılmıştır.
  • Önceden piramitlerin yapımında Mısırlı kölelerin çalıştığı düşünülmekteydi. Ancak 1990 yılında bir turistin bindiği atın ayağı bir çukura düşer ve bu çukurun gizemli bir mahzene açıldığı görülür. Burada piramit yapımında çalışan işçilerin ustabaşı olan kişinin mezarı bulunmaktadır. Kubbeli mezar ihtişamlı bir yapıya sahiptir. Böyle güzel bir mezarın işçi birisi için yapılmış olması çalışanların esir olmadığını gösteriyordu. Daha sonra yapılan kazılarda birçok mezar bulundu. Ustabaşının çevresindeki mezarlar seçkin işçilerin mezarları, biraz daha uzakta toplu halde bulunan mezarlarda normal işçilerin mezarlarıydı.
  • Piramitlerin yapımında yaklaşık 200.000 işçinin çalıştığı ve bölgede bulunan iskeletler incelendiğinde de iskeletlerin omurgalarının inanılmaz bir yüke maruz kaldığı ortaya çıkmıştır.
  • Gize piramitlerinin yapımında 15 milyondan fazla kireç taşı kullanılmıştır.
  • Firavunların mumyaları bir mağara içinde gizli bir mezarlıkta bulunmuştur. O dönem yapılan mumyalama tekniği sayesinde, binlerce yıl sonra bulunan mumyaların yüzleri hala tanınabilir şekildeydi. Bu kazıda 40 kadar mumya bulunmuştur.
  • Mumyalama işleminin nasıl yapıldığına bu mezarlığın duvarlarına çizilen hiyerogliflerden ulaşılabilmiştir. Sadece karın bölgesine açılan ve sadece bir elin girebileceği kadar ufak kesikten bütün organların çıkarıldığı ve içinin özel baharatlar ve yağlarla sıvanarak mumyaların doldurulduğu gösterilmekteydi.
  • O dönem insanlar öldükten sonra tekrar dirilmeye inanıyor ve tüm parasını mumyalama işlemi için biriktiriyordu. Ancak bu öyle ucuz bir işlem olmadığından mumyalama sadece önemli kişilere ve zenginlere yapılırken, yoksul insanlar toplu mezarlara gömülmekteydi.
  • Keops piramidi 20 yıl gibi kısa bir zamanda, 150 metre yüksekliğe kadar kaldırılan her biri 2.5 ton ağırlığındaki 2.300.000 adet kireç taşından bina edilmiştir. Toplam ağırlığı 5.5 milyon ton olan bu taşların bu süre içinde bu şekilde dizilebilmesi için her iki buçuk dakikada bir taşın yerine koyulmuş olması gerektirmektedir.

Piramitler iki aşamada yapılmışlardır. Birincisi piramidin inşası, diğeri ise kral odasının inşasıdır. Kral odası piramit tabanından 43 metre yüksekte olup, içinde dış ortama açılan hava kanallarının bulunmasıyla ve tavanında 60 tonu aşan düz taş bloklarının kullanılmış olması ile hayranlık vericidir.