DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Sosyal Bilgiler Dersinde Başarılı Olabilmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Sosyal Bilgiler Dersinde Başarılı Olabilmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Sosyal Bilgiler dersinde başarılı olabilmek için ne yapılmalıdır? Sosyal bilgiler dersi ilköğretim 5. 6. ve 7. sınıflarda okutulan temel derslerdendir. Bu ders 8. sınıfta İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük olarak değişmektedir. Bu derste bireylere toplumsal kişilik kazandırmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda Sosyal bilgiler dersinde günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz birçok bilgiyi, tarihimizi, yaşadığımız çevreyi, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını da

Sosyal Bilgiler dersinde başarılı olabilmek için ne yapılmalıdır? Sosyal bilgiler dersi ilköğretim 5. 6. ve 7. sınıflarda okutulan temel derslerdendir. Bu ders 8. sınıfta İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük olarak değişmektedir. Bu derste bireylere toplumsal kişilik kazandırmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda Sosyal bilgiler dersinde günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz birçok bilgiyi, tarihimizi, yaşadığımız çevreyi, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını da öğrenmiş oluruz.Sosyal Bilgiler dersinin konularının öğrenimi çok kolaydır. Ancak sözel bilgi olduğundan öğrenilenler kolaylıkla unutulmaktadır. Bu nedenle konular belirli aralıklarla tekrar edilmeli, test soruları çözülerek konu pekiştirilmelidir.

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

* Öncelikle konular ve bu konularla ilgili temel kavramlar öğrenilmeli, sonrasında da örnek sorular çözülmelidir. Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözümüne geçilmemeli, konu gerekirse çok kez tekrar edilip iyice kavranmalıdır. Çünkü konu tam öğrenilmeden soru çözüldüğü taktirde, yapılan yanlışlar moral bozabilir. Konuların ezberlenmesinden ziyade olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurularak yorumlama ve düşünme yeteneği geliştirilmelidir*Öğrenmeyi kolaylaştırmak için konular küçük parçalara bölünerek öğrenilebilir.* Konular derste dinlenirken ya da bireysel çalışılırken önemli yerlerin mutlaka altı çizilmeli ve küçük notlar alınmalıdır. Özellikle de “Bundan dolayı”, “özetle”, “tekrar ediyorum” gibi ifadelerle başlayan cümleler not edilmelidir.*Konular ve olaylar arasında bağlantılar kurulup konu iyice pekiştirilmelidir.* Sosyal bilgiler derslerinden biri olan Tarih dersi çalışılırken, olaylar neden – sonuç ilişkisine dayandığı için bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.* Gerek Tarih gerekse Coğrafya çalışırken haritalardan yararlanılmalıdır. Bu çalışmaya görsellik katacağından öğrenmeyi pekiştirecek, öğrenmenin de kalıcı olmasını sağlayacaktır.*Yine Sosyal bilgiler derslerinden biri olan Vatandaşlık konuları çalışılırken (Demokrasinin Serüveni, Yaşayan Demokrasi gibi) mutlaka günlük yaşantıyla bağlantılar kurulmalıdır. Konuları günlük yaşantınızla ilişkilendirin, çünkü bu derste öğrendikleriniz, aslında günlük yaşantınızın her alanında okulda, evde, sokakta, televizyonda görüp yaşadıklarınızın bir benzeridir.* Konulan güzelce çalışılıp, testler çözüldükten sonra hangi konudan eksik varsa belirlemeli ve bu eksikliğin giderilmek için gayret gösterilmelidir. Eksiklikler giderilirken mutlaka öğretmenlerden de yardım istenmelidir. Konu tekrarı yapılırken düzenli olarak günlük, haftalık ve aylık tekrarlar yapılmalı.*Aslında Sosyal Bilgiler dersi, son derece zevkli ve herkesin ilgi duyacağı konuları içermektedir. Çünkü bu dersin konuları yaşadığımız ülke ve dünya üzerinde geçmişteki ve günümüzdeki sosyal yaşantımızla doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden bu derste öğrenmeye katkıda bulunmak için bilgiler hayalinizde bir film gibi canlandırılabilir.