DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Türkçe dersinde başarılı olmak için ne yapılmalı?

Türkçe dersinde başarılı olmak için ne yapılmalı?

Türkçe dersinde başarılı olmak için ne yapılmalı? Türkçe dersi öğrencinin dinleme, okuma, yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz, sentez yapabilme alışkanlığı kazanmasını sağlar. Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerdeki başarıyı da beraberinde getirecektir.

Türkçe dersinde başarılı olmak için ne yapılmalı? Türkçe dersi öğrencinin dinleme, okuma, yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz, sentez yapabilme alışkanlığı kazanmasını sağlar. Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerdeki başarıyı da beraberinde getirecektir. Çünkü özellikle sözel soruların doğru cevabı bulmak soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

TÜRKÇE DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

Ders esnasında Türkçe dersi dinlenirken; öğretmenin uyarıları vurguları dikkate alınmalı, önemli yerler mutlaka işaretlenmelidir. Türkçe dersinde konular işlenirken yakından uzağa, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene yöntemleri izlenir. Aynı zamanda Türkçe konuları birbirinden bağımsız konular değil birbirleriyle ilişkili konulardır. Bu yüzden bütün konular derste ilgi ile takip edilmeli ve konular arasında bağlantı kurmaya çalışılmalıdır. Derste öğretmenin verdiği örnekler, dikkatle takip edilmeli ve bu örnekler sayesinde konuların ince ayrıntıları kavranmaya çalışılmalıdır. Sınavlarda Türkçe dersinden çok soru geldiği için bu derse karşı önyargılı davranılmayıp anlaşılmayan bölümler öğretmene mutlaka sorulmalıdır.Bireysel çalışma yapılırken derste anlatılan konular sık sık tekrar edilmeli ve ilgili testler çözülmeli, yanlış cevaplandırılan ve boş bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmeli ya da öğretmenine sorulup öğrenilmeli.Türkçe dersinde başarı için mutlaka yapılması gereken bir diğer şeyde okuma, anlama ve yorumlama hızını arttırmaya yönelik çalışmalardır.

 TÜRKÇE SORULARI NASILDIR?

Türkçe dersinde anlam bilgisi ve dilbilgisi soruları vardır.  Anlam bilgisi soruları kelime anlamı, cümle anlamı ve paragrafta anlam olmak üzere çeşitlidir.Kelime anlamı sorularında doğrudan ve dolaylı anlamları hatırlama, amaca uygun kelimeyi seçebilme, seçilen kelimenin yerinde kullanılıp kullanılmadığını farkına varma, hangi anlamlarda kullanıldığını bulma ve sözcüklerin seçilme nedenlerini görme bu tip soruların doğru cevaplanması açısından önemlidir.Cümle sorularında, cümlenin yapısı, anlam ve anlatım özellikleri, dilin işleyiş düzenine uygun cümleler kurabilmesi, cümledeki ifade edilen yargının belirlenmesi ve cümlenin seçiliş nedenlerinin görülebilmesi bu tip soruların doğru cevabının bulunabilmesi açısından önemlidir.Paragraflarla ilgili sorularda da ana ve yan düşünceleri belirleme veya ayırma ve ana düşünce ile yan düşünce arasındaki bağlantıları görebilme, ayrıca düşünceyi geliştirme yol ve biçimlerini tanıma bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından son derece önemlidir.Dil bilgisi sorularının çözümü için de bilgiler gözden geçirilmelidir.