DOLAR %
EURO %
ALTIN %
BIST 100 %
BITCOIN %
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yardım Kuruluşları Nelerdir?

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yardım Kuruluşları Nelerdir?

Ülkemizde yardıma ihtiyacı olan öksüz, yetim, dul, yaşlı, genç, çocuk… birçok kişi yaşamaktadır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek maksadıyla gönüllüler, yardım kuruluşları etrafında organize olmuşlardır. Yazımızda bu yardım kuruluşları hakkında bilgi vereceğiz. Unutmayalım, bu kuruluşlar, bizlerin yardımlarıyla ayakta durmakta ve yine bizlerin yaptığı yardımları muhtaçlara ulaştırmaktadır.  Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yardım Kuruluşları  Türkiye Deprem VakfıKuruluşun amacı deprem

Ülkemizde yardıma ihtiyacı olan öksüz, yetim, dul, yaşlı, genç, çocuk… birçok kişi yaşamaktadır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek maksadıyla gönüllüler, yardım kuruluşları etrafında organize olmuşlardır. Yazımızda bu yardım kuruluşları hakkında bilgi vereceğiz. Unutmayalım, bu kuruluşlar, bizlerin yardımlarıyla ayakta durmakta ve yine bizlerin yaptığı yardımları muhtaçlara ulaştırmaktadır. 

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yardım Kuruluşları

 Türkiye Deprem VakfıKuruluşun amacı deprem öncesinde ve deprem sonrasında alınacak önlemler konusunda ülke içerisindeki kuruluşlar ile iş birliği yapıp kuruluşların yapacağı etkinlikleri desteklemektir. Depreme karşı koruyucu önlemler alıp eğitim vermektir. Akut ( Arama Kurtarma Derneği )Akut’un amacı dağ ve doğa koşullarında meydana gelecek olan kaza ve kaybolma olaylarında vatandaşlara yardım etmek; deprem, sel ve doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalar yürütmektedir. Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Terkedilmiş, ihmal edilen ve başka sebepler yüzünden sokaklarda yaşamaya çalışan çocuklara sahip çıkmayı amaçlayan bir kuruluştur. Çocuk Sevenler Derneği Çocuk yuvaları, çocuk yetiştirme yurdu gibi hizmet veren yerlerde korunmakta olan çocukların yardıma muhtaç olanlarına değişik sosyal yardımlarda bulunan bir kuruluştur. İhtiyar Huzur Köşeleri Derneği  Maddi, manevi bakıma muhtaç ve kimsesi olmayan, yaşlılara yardım edip onların yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı    egitim-gonulluleriVakfın amacı ülkemizde iyi eğitilmiş insanların sayısının artması için hizmet vermektedir. Türkiye Sağır Ve Dilsizler CemiyetiBu kuruluş ülkemizdeki işitme ve konuşma engelli insanları kendi ayakları üstünde durabilen ülkeye fayda getirecek bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır. 

Türkiye Kızılay Derneği

Kızılay’ın kuruluş amacı; her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın insan ıstırabını dindirmek amacıyla, korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak insan onurunu korumaktır. 

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)

İHH, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimleri yapmak üzere kurulmuştur. 1992’de gönüllülerin faaliyetleri ile başlayan vakıf çalışmaları 1995 yılında kurumsallaşmıştır.İHH İnsani Yardım Vakfı, çalışmalarını yürütürken ülkemizde ve çalışma yaptığı bölgelerde yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygusunun gelişmesini önemsemekte ve buna yönelik birçok sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır.İHH İnsani Yardım Vakfı misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre(1) Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde,(2) Afet bölgelerinde,(3) Yoksulluk olan tüm ülke ve bölgelerde faaliyetler yürütür. Alternatif Yaşam Derneği             u64ollof_400x4002002 yılında “hayata kadınca alternatifler” sloganıyla yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşu olan “alternatif yaşam”; farklı düşünceleri ve meslek gruplarını ortak bir platformda toplayarak, gerçekleştirdiği faaliyetlerle eğitimli kadın, eğitimli aile, başarılı ve mutlu topluma ulaşmayı hedeflemektedir.Kadının kişisel, sosyal ve mesleki gelişimine destek olmayı kendisine ilke edinen alternatif yaşam derneği, iletişim ve paylaşım ortamının etkinliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla dernek çatısı altında 9 mesleki ve 2 sosyal kulübü hayata geçirmiştir. Katılımcıların sayısını, kişisel kalitesini ve birbirleri ile etkileşimlerini arttırmaya yönelik kulüp aktiviteleri sunan derneğimiz; farklı gelişim alanlarında bilgi edinmek veya uzmanlık seviyesini arttırmak isteyen katılımcıları bir araya getirmektedir. Alternatif Yaşam Derneği, güzel bir sosyal yardımlaşma örneği olarak , yaşayan ama fark edilemeyen insanların bir nebze yüreğini güldürmek, onların ihtiyaçlarını giderebilmek adına; ihtiyaç sahiplerinin doğrudan ve ücretsiz olarak yararlandığı “alternatif giyim mağazası” açmıştır. 

Çalışan Bayanlar Derneği (ÇABADER)

ÇABADER, kamu ve özel sektörlerde çalışan bayanların serbest meslek erbabının, iş ve emek sahiplerinin haklarını savunmak aralarında toplumsal ve mesleki yardımlaşmayı sağlamak ve bu kapsamda çalışanların kültürel, manevi ve ahlaki seciye bakımından yüksek bir seviyeye çıkarmayı hedefler. Marmara Çalışanlar Federasyonu (MÇF)MÇF, toplumsal, bölgesel, yerel, kentsel ve bireysel sorunlara, AB ve gelişmiş dünya ülkeleri standartlarında çözüm geliştirmek üzere gönüllü kişiler tarafından kuruldu. Oda, birlik, vakıf, sivil toplum kuruluşları ve yardım kuruluşları,  ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren sendika, federasyon, konfederasyon ve diğer STK’ları ile tanıştırmak ve işbirliği ortamı hazırlamaktadır. Evrensel Gelişim DerneğiEvrensel Gelişim Derneği, toplumda alışılmışın dışında konumlandırmak isteyen farklı meslek gruplarındaki kadınların buluşma noktası. Kadını sosyal ve mesleki hayatta daha evrensel boyutlara; kendisi, ailesi ve içindeki yaşadığı toplum adına değer üreten bir seviyeye çıkarmak amacıyla çalışan Evrensel Gelişim üyelerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Üyelerinin sosyal sorumluklarını artırarak etkin bireyler olmalarına katkı sağlayan dernek, benzer meslek gruplarını bir araya getirerek sinerji oluşturmalarını da destekleyen faaliyetler üretiyor.